آژانس تحلیلی-خبری آسمان بوکان
عناوین مهم خبری :


قطعا مقالات تاریخی و منطقه ای باید دارای اسناد ومدارک قابل توجهی باشند که صحت آنها از سوی همگان تائید شود.به همین دلیل این برگه از وبسایت بدرج آدرس منابعی که در مقالات دانشنامه ی استفاده شده است،اختصاص یافته است.منابعی که بوکان اسکای از آنها استفاده می کند بر پایه کتب ها و پایگاهای رسمی و تائیدشده می باشد.تمامی مقالات طبق این منابع نوشته شده اند.

 

1-باقرزاده،علی،ده مقاله شعر و ادب (1367) ، مشهد ، کتابستان

2-صفایی،ابراهیم،نامه های تاریخی دوران قاجاریه (1355) ؟ ،باباک

3-بابامردوخ،تاریخ مشاهیر کرد(1364-1363)،تهران،سروش، جلد اول

4-بابامردوخ،تاریخ مشاهیر کرد(1366)،تهران،سروش، جلد دوم

5-قاضی ،محمد،خاطرات یک مترجم (1371)،نشرزنده رود باهمکاری انتشارات چشم و چراغ

6-مدرس، عبدالکریم،علما،نافی خدمت العلم و الدین، (1983) بغداد، دار الحریه الطباعه)

7-محمد امین ،زکی بیگ،تاریخ کرد و کردستان (1388) جلد اول و دوم ،تهران ،توس

8-ابراهیم،افخمی،تاریخ و فرهنگ وادب  موکریان ،بوکان،مهاباد،سردشت،اشنویه،(1364)جلداول و دوم ،سقز،محمدی

9-جغرافیا بانه و تاریخ کردستان ،؟،؟

10-فاروقی،عمر، حاجی باباشیخ سیادت بوکانی رهبران حکومتهای ملی  کردستان،(2008)،سلیمانیه کردستان عراق

11-ناهید،ئیرج،نظری به عبدالرحمن بیگ مکری و خاندان او، ؟،؟

12-اولین روزنامه جمهوری خودمختار کردستان آزاد،(کردستان) چاپ مهاباد،(1324)بازسازی چاپ،(2008) سلیمانیه

13-امین،صالح مصطفی،تاریخ سیاسی کوردهای ایران،(1992)،؟

14-نشریه دانشکده ،ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تبریز،(1371)شماره جلد 145-144 سال سی وپنجم

15-صمدی،محمد،تاریخچه ساوجبلاغ (مهاباد)(1373)،رهرو،مهاباد

16-حسن زاده،یوسف،ایزیرتو یک یادگارهای تاریخی بوکان،(1385)انجمن دوستداران ایزیرتو،بوکان

17-افشار سیستانی،ایرج،نگاهی به آذربایجان غربی،(1369)،تهران،موسسه انتشاراتی و آموزشی نسل دانش جلد یک و دو

18-بدلیسی ،امیرشرفخان،شرفنامه،تهران(1343)،علی اکبر علمی

19-رئیس نیا،رحیم،آذربایجان در سیرتاریخ ایران،(1368)،تبریز،نیما،جلد اول و دوم

20-محمدیان،رحمان،بوکان در قرن بیستم (2010)،بوکان،جلد اول

21-تاریخچه خانواده قاضی در ولایت مکری،؟،سال؟،؟

22-دهقان،علی،سرزمین زردشت-رضایه(ارومیه،1348)،تهران،ابن سینا

23-کرزن،لردجورج،ترجمه وحید مازندارانی،ایران،وصیقه ایران،(1362)تهران،مرکز انتشارات علمی و فرهنگی

24-هالینگیری،ویلیام،ترجمه :امیرهوشنگ امینی،روزنامه سفرهیئت سرجان ملکم ب دربار ایران درسالهای 1799 الی 1801 (اسفند 1363)؟،کتاب سرا

25-کسروی،احمد،تاریخ هجده ساله آذربایجان(1353)،تهران، امیرکــبیر

26-فرنود،ناصر،فرهنگ و هنر مهاباد درپنجاه سال نخست سلطنت پهلوی (1355)مهاباد،انتشارات اداره فرهنگ و هنر مهاباد

27-ایلگتون،ویلیام،جمهوری کردستان 1946 ترجمه محمدصمدی(1361)مهاباد

28-خطیب شهیدی،حمید،قرائت کامل کتیبه بوکان،(1370)،مجموعه مقلات کهن،شیراز،انتشارات سازمان میراث فرهنگی تهران

29-یغمایی،اسماعیل،آجرهای لعابدارقلایچی بوکان در موزهای ژاپن،مجله باستانی و تاریخی،شماره17(صفحات 76و75)

30-بناهای آرامگاهی استان زنجان، دکتر هوشنگ ثبوتی، ص33.

31-تمدن مهاباد (مجموعه آثار باستانی از قلعه دم‏دم تا تخت سلیمان)، محمود پدرام، نشر هور، چاپ دوم، 1374، ص91.

32- تمدن مهاباد، محمود پدرام، ص133.

33-گردونه خورشید یا گردونه مهر، نصرت‏الله بختورتاش، موءسسه مطبوعاتی عطایی، 1356، ص27.

34- همان، ص60.

35- گور خمره‏های اشکانی، سیف‏الله کامبخش‏فرد، مرکز نشر دانشگاهی تهران، چاپ اول، 1377، ص45.

36- مجله بررسی‏های تاریخی، چاپ ارتش، مقاله دکتر سعید گنجوی به نقل از آقاجان فخیمی ابهری محقق و پژوهشگر محلی و صاحب کتاب «تاریخ ابهر».

37- اژدها در اساطیر ایرانی، دکتر منصور رستگارفسایی، نشر توس، چاپ اول، 1379، ص131.

38-ائو گمائچا، ترجمه دکتر رحیم عفیفی، سال1344، مشهد، ص19.

39- چون در ادبیات ایرانی، نبرد پهلوانان با اژدها جزیی از پیکار با بدی‏ها و پلیدی‏هاست لذا راویان و داستان‏سرایان اساطیری با آب و تاب فراوان از آن سخن گفته‏اند که در جای خود، نشاندهنده جنبه وارداتی این موتیف هنری و آیینی به فرهنگ ایرانی است.

40-دایرة‏المعارف بریتانیکا (ماده DRAGONو کتاب DRAGONاز HOGARTH )

41- اژدها در اساطیر ایرانی، دکتر فسایی، ص162.

42-GODARD, A. ۱۹۴۹. Izirtu(Bukan), La capitale du pays des Manneens, Zibie et Armaid. Comptes de Academie des Inscriptions et Belles-Lettres: ۳۱۲-۳۱۳ KARGAR, B. ۲۰۰۴. Qalaichi: zirtu: Center of Manna, Period Ib, in M. Azarnoush (ed.) Proceedings of the International Symposium on Iranian Archaeology; Northwestern Region: ۲۲۹-۲۴۵. Tehran: Iranian CenterforArchaeologicalResearch

43-SOKOLOFF, M. ۱۹۹۹. The old Aramaic Inscription from Bukan, A revised interpretation. Israel Exploration Journal ۴۹: ۱۰۵-۱۱۵.

44-BASHASH, R. ۱۹۹۶. Decipherment of Bukan Inscription, in Shiraz (ed.) The proceedings of the first symposium of inscriptions and ancient texts: ۲۵-۳۹. Tehran: Iranian Cultural Heritage Organization Press (in Farsi).

45-Minorsky and Kurd, translated to kurdi by Saeed Karime, Salahaddin University Press, 1983 Soleimani Iraq

46-. L’inscription araméenne de Bukân et son intérét historique. Comptes rendus L Academie des Inscriptions & Belles-Lettres: ۲۹۳-۳۰۱

47-SOKOLOFF, M. ۱۹۹۹. The old Aramaic Inscription from Bukan, A revised interpretation. Israel Exploration Journal ۴۹: ۱۰۵-۱۱۵

48-TEIXIDOR, J. ۱۹۹۹. L’inscription araméenna de Bukân, relecture.Semitica۴۹: ۱۱۷-۱۲

49-,kurdand Israeli newspapers – Iraqi Kurdistan

50-The Kurdish Republic of 1946, William Eagleton, Jr. (London: Oxford University Press, 1963)

Professor William Jackson from University of South Carolina-Aiken in SC,Kurds and Zoroastrians (Language and Literature)in Iran ,yar ?

همچنین استفاده از برخی از مقالات دانشنامه ایرانیکا ، ترجمه و نوشتار توسط بوکان اسکای

Encyclopaedia Iranica , Vol. IV
Edited by Ehsan Yarshater
Routledge Kegan Paul

ISBN: 071009132X

 

 • تبلیغات

  تبلیغات

  تبلیغات

  تبلیغات

 • 
  • یادداشتها
  • خواندنی ها
  • دانستنی ها