آژانس تحلیلی-خبری آسمان بوکان
عناوین مهم خبری :


قطعا مقالات تاریخی و منطقه ای باید دارای اسناد ومدارک قابل توجهی باشند که صحت آنها از سوی همگان تائید شود.به همین دلیل این برگه از وبسایت بدرج آدرس منابعی که در مقالات دانشنامه ی استفاده شده است،اختصاص یافته است.منابعی که بوکان اسکای از آنها استفاده می کند بر پایه کتب ها و پایگاهای رسمی و تائیدشده می باشد.تمامی مقالات طبق این منابع نوشته شده اند.

 

۱-باقرزاده،علی،ده مقاله شعر و ادب (۱۳۶۷) ، مشهد ، کتابستان

۲-صفایی،ابراهیم،نامه های تاریخی دوران قاجاریه (۱۳۵۵) ؟ ،باباک

۳-بابامردوخ،تاریخ مشاهیر کرد(۱۳۶۴-۱۳۶۳)،تهران،سروش، جلد اول

۴-بابامردوخ،تاریخ مشاهیر کرد(۱۳۶۶)،تهران،سروش، جلد دوم

۵-قاضی ،محمد،خاطرات یک مترجم (۱۳۷۱)،نشرزنده رود باهمکاری انتشارات چشم و چراغ

۶-مدرس، عبدالکریم،علما،نافی خدمت العلم و الدین، (۱۹۸۳) بغداد، دار الحریه الطباعه)

۷-محمد امین ،زکی بیگ،تاریخ کرد و کردستان (۱۳۸۸) جلد اول و دوم ،تهران ،توس

۸-ابراهیم،افخمی،تاریخ و فرهنگ وادب  موکریان ،بوکان،مهاباد،سردشت،اشنویه،(۱۳۶۴)جلداول و دوم ،سقز،محمدی

۹-جغرافیا بانه و تاریخ کردستان ،؟،؟

۱۰-فاروقی،عمر، حاجی باباشیخ سیادت بوکانی رهبران حکومتهای ملی  کردستان،(۲۰۰۸)،سلیمانیه کردستان عراق

۱۱-ناهید،ئیرج،نظری به عبدالرحمن بیگ مکری و خاندان او، ؟،؟

۱۲-اولین روزنامه جمهوری خودمختار کردستان آزاد،(کردستان) چاپ مهاباد،(۱۳۲۴)بازسازی چاپ،(۲۰۰۸) سلیمانیه

۱۳-امین،صالح مصطفی،تاریخ سیاسی کوردهای ایران،(۱۹۹۲)،؟

۱۴-نشریه دانشکده ،ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تبریز،(۱۳۷۱)شماره جلد ۱۴۵-۱۴۴ سال سی وپنجم

۱۵-صمدی،محمد،تاریخچه ساوجبلاغ (مهاباد)(۱۳۷۳)،رهرو،مهاباد

۱۶-حسن زاده،یوسف،ایزیرتو یک یادگارهای تاریخی بوکان،(۱۳۸۵)انجمن دوستداران ایزیرتو،بوکان

۱۷-افشار سیستانی،ایرج،نگاهی به آذربایجان غربی،(۱۳۶۹)،تهران،موسسه انتشاراتی و آموزشی نسل دانش جلد یک و دو

۱۸-بدلیسی ،امیرشرفخان،شرفنامه،تهران(۱۳۴۳)،علی اکبر علمی

۱۹-رئیس نیا،رحیم،آذربایجان در سیرتاریخ ایران،(۱۳۶۸)،تبریز،نیما،جلد اول و دوم

۲۰-محمدیان،رحمان،بوکان در قرن بیستم (۲۰۱۰)،بوکان،جلد اول

۲۱-تاریخچه خانواده قاضی در ولایت مکری،؟،سال؟،؟

۲۲-دهقان،علی،سرزمین زردشت-رضایه(ارومیه،۱۳۴۸)،تهران،ابن سینا

۲۳-کرزن،لردجورج،ترجمه وحید مازندارانی،ایران،وصیقه ایران،(۱۳۶۲)تهران،مرکز انتشارات علمی و فرهنگی

۲۴-هالینگیری،ویلیام،ترجمه :امیرهوشنگ امینی،روزنامه سفرهیئت سرجان ملکم ب دربار ایران درسالهای ۱۷۹۹ الی ۱۸۰۱ (اسفند ۱۳۶۳)؟،کتاب سرا

۲۵-کسروی،احمد،تاریخ هجده ساله آذربایجان(۱۳۵۳)،تهران، امیرکــبیر

۲۶-فرنود،ناصر،فرهنگ و هنر مهاباد درپنجاه سال نخست سلطنت پهلوی (۱۳۵۵)مهاباد،انتشارات اداره فرهنگ و هنر مهاباد

۲۷-ایلگتون،ویلیام،جمهوری کردستان ۱۹۴۶ ترجمه محمدصمدی(۱۳۶۱)مهاباد

۲۸-خطیب شهیدی،حمید،قرائت کامل کتیبه بوکان،(۱۳۷۰)،مجموعه مقلات کهن،شیراز،انتشارات سازمان میراث فرهنگی تهران

۲۹-یغمایی،اسماعیل،آجرهای لعابدارقلایچی بوکان در موزهای ژاپن،مجله باستانی و تاریخی،شماره۱۷(صفحات ۷۶و۷۵)

۳۰-بناهای آرامگاهی استان زنجان، دکتر هوشنگ ثبوتی، ص۳۳٫

۳۱-تمدن مهاباد (مجموعه آثار باستانی از قلعه دم‏دم تا تخت سلیمان)، محمود پدرام، نشر هور، چاپ دوم، ۱۳۷۴، ص۹۱٫

۳۲- تمدن مهاباد، محمود پدرام، ص۱۳۳٫

۳۳-گردونه خورشید یا گردونه مهر، نصرت‏الله بختورتاش، موءسسه مطبوعاتی عطایی، ۱۳۵۶، ص۲۷٫

۳۴- همان، ص۶۰٫

۳۵- گور خمره‏های اشکانی، سیف‏الله کامبخش‏فرد، مرکز نشر دانشگاهی تهران، چاپ اول، ۱۳۷۷، ص۴۵٫

۳۶- مجله بررسی‏های تاریخی، چاپ ارتش، مقاله دکتر سعید گنجوی به نقل از آقاجان فخیمی ابهری محقق و پژوهشگر محلی و صاحب کتاب «تاریخ ابهر».

۳۷- اژدها در اساطیر ایرانی، دکتر منصور رستگارفسایی، نشر توس، چاپ اول، ۱۳۷۹، ص۱۳۱٫

۳۸-ائو گمائچا، ترجمه دکتر رحیم عفیفی، سال۱۳۴۴، مشهد، ص۱۹٫

۳۹- چون در ادبیات ایرانی، نبرد پهلوانان با اژدها جزیی از پیکار با بدی‏ها و پلیدی‏هاست لذا راویان و داستان‏سرایان اساطیری با آب و تاب فراوان از آن سخن گفته‏اند که در جای خود، نشاندهنده جنبه وارداتی این موتیف هنری و آیینی به فرهنگ ایرانی است.

۴۰-دایره‏المعارف بریتانیکا (ماده DRAGONو کتاب DRAGONاز HOGARTH )

۴۱- اژدها در اساطیر ایرانی، دکتر فسایی، ص۱۶۲٫

۴۲-GODARD, A. ۱۹۴۹. Izirtu(Bukan), La capitale du pays des Manneens, Zibie et Armaid. Comptes de Academie des Inscriptions et Belles-Lettres: ۳۱۲-۳۱۳ KARGAR, B. ۲۰۰۴. Qalaichi: zirtu: Center of Manna, Period Ib, in M. Azarnoush (ed.) Proceedings of the International Symposium on Iranian Archaeology; Northwestern Region: ۲۲۹-۲۴۵. Tehran: Iranian CenterforArchaeologicalResearch

۴۳-SOKOLOFF, M. ۱۹۹۹. The old Aramaic Inscription from Bukan, A revised interpretation. Israel Exploration Journal ۴۹: ۱۰۵-۱۱۵.

۴۴-BASHASH, R. ۱۹۹۶. Decipherment of Bukan Inscription, in Shiraz (ed.) The proceedings of the first symposium of inscriptions and ancient texts: ۲۵-۳۹. Tehran: Iranian Cultural Heritage Organization Press (in Farsi).

۴۵-Minorsky and Kurd, translated to kurdi by Saeed Karime, Salahaddin University Press, 1983 Soleimani Iraq

۴۶-. L’inscription araméenne de Bukân et son intérét historique. Comptes rendus L Academie des Inscriptions & Belles-Lettres: ۲۹۳-۳۰۱

۴۷-SOKOLOFF, M. ۱۹۹۹. The old Aramaic Inscription from Bukan, A revised interpretation. Israel Exploration Journal ۴۹: ۱۰۵-۱۱۵

۴۸-TEIXIDOR, J. ۱۹۹۹. L’inscription araméenna de Bukân, relecture.Semitica۴۹: ۱۱۷-۱۲

۴۹-,kurdand Israeli newspapers – Iraqi Kurdistan

۵۰-The Kurdish Republic of 1946, William Eagleton, Jr. (London: Oxford University Press, 1963)

Professor William Jackson from University of South Carolina-Aiken in SC,Kurds and Zoroastrians (Language and Literature)in Iran ,yar ?

همچنین استفاده از برخی از مقالات دانشنامه ایرانیکا ، ترجمه و نوشتار توسط بوکان اسکای

Encyclopaedia Iranica , Vol. IV
Edited by Ehsan Yarshater
Routledge Kegan Paul

ISBN: 071009132X

 

 • RSS آذربایجان غربی

 • بر روی تقویم

  آبان ۱۳۹۳
  ش ی د س چ پ ج
  « مهر   آذر »
   12
  ۳۴۵۶۷۸۹
  ۱۰۱۱۱۲۱۳۱۴۱۵۱۶
  ۱۷۱۸۱۹۲۰۲۱۲۲۲۳
  ۲۴۲۵۲۶۲۷۲۸۲۹۳۰
 • 
  • یادداشتها
  • خواندنی ها
  • دانستنی ها